Etätyö on tullut jäädäkseen

Etätyötrendi on tullut jäädäkseen.

Kun maailma sulkeutui ja työmatkat kotoa toimistolle muuttuivat makuuhuoneesta olohuoneeseen, muuttuivat siihen asti tutut työskentelytavat radikaalisti. Etätyömalli on vain parissa vuodessa vakiinnuttanut suosionsa useilla toimialoilla ja samalla ottanut suuren askeleen digitaaliseen maailmaan. Niilläkin aloilla, joilla ei ennen ajateltu etätyön olevan mahdollista, on siirrytty kokonaan tai osittain työskentelemään kotoa käsin. Etätyö on tullut jäädäkseen.

Historiallinen digitaalinen harppaus

Etätyöskentelyn tavat olivat vielä ennen globaalia pandemiaa alkutekijöissään. Valtava paine luoda toimivia etätyökaluja rysähti kerralla päälle, ja nyt Teams tai Google Meet ovat kaikille arkipäiväisiä asioita. Vielä pari vuotta sitten etäpalaverit olivat monelle käsite, johon liittyi ajatuksia hankalasta teknologiasta, jossa koskaan ei toiminut joko kamera, mikrofoni tai kaiutin. Tänä päivänä etäpalaverien alkuun ei tarvitse enää varata viiden minuutin tekniikan säätöhetkeä – videopuhelut ovat kaikille työelämässä oleville tuttuja.

Digitalisoituminen Suomessa on edennyt askel askeleelta vuosien saatossa. Vuonna 1989, kun World Wide Web keksittiin ja internetin sekä digityökalujen käyttö levisi vapaa-aikaan ja työpaikoille, digitaalisuus on ollut osa jokapäiväistä elämäämme. Pandemian iskiessä jouduimme työelämässä täysin digitaalisten työkalujen varaan, ja pian huomasimme, kuinka alkutekijöissään osaaminen ja digityökalut olivatkaan. 2020 jää historiaan vuotena, jolloin digitaalisuus otti suuren harppauksen eteenpäin digitalisoitumisessa. 

Koronapandemia aloitti etätyön suosion

Suurin liikehdintä toimistoilta etätöihin nähtiin vuonna 2020, kun koronarajoitukset kiidättivät ihmiset kotitoimistoille. Rajoitusten vähentyessä viime vuonna ja edelleen tänä vuonna, on lähitöihin palattu vain osittain. Myös aloilla, joilla on korostunut lähityön tarve, on löydetty innovatiivisia ja uusia tapoja toimia hybridimallissa. Etätyöhön on jo totuttu, eikä siitä haluta luopua. 

Kuvio 1. Säännöllisesti kotona työskennelleiden osuus työllisistä asuinmaakunnan mukaan 2019-2021, %. Lähde: Tilastokeskus.

Koronapandemia aloitti etätyön suosion.

Uusien käyttötapojen opetteluun ei juurikaan jäänyt aikaa, kun joillain aloilla etätyöhön siirryttiin jopa viikkojen tai päivien varoitusajalla. Nyt, pari vuotta pandemian alun jälkeen, digitaalinen työympäristö on suositumpi kuin koskaan – digitaalisten työpaikkojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti historiallisen lyhyessä ajassa. 

Smoothly, etätyön edelläkävijä

Etätyösuositusten iskiessä, Smoothly verkoston työpäivät pysyivät ennallaan. Etätyön vanhoina konkareina pystyimme antamaan asiakkaillemme etätyövinkkejä ja kokemuksien kautta suosittelemaan parhaimpia etätyökaluja sekä käytäntöjä. Jo ennen koronaa hyödynsimme hyväksi havaittuja toimintatapoja, kuten videopalavereita, tehtävänhallintaan tarkoitettuja työkaluja, pikaviestintäsovelluksia ja pilvipalveluita. 

Digitaaliset tehtävänhallintatyökalut ja Kanban boardit ovat olleet Smoothlylaisille arkipäivää jo ennen yhteiskunnan digitaalista harppausta.

Heti pandemian alussa, asiakkaamme tekivät silloisen palvelun käyttöennätyksen huhtikuussa 2020. Smoothlyn delegointipalvelun käyttöaste nousi vuoden 2020 helmikuusta huhtikuuhun huimat 170%. Kokemuksemme dynaamisesta etätyöskentelystä osoittautui arvokkaaksi asiakasyrityksissämme, kun osaamiseemme tukeuduttiin entistä enemmän. Smoothlyn delegointipalvelun käyttöaste nousi vuoden 2020 helmikuusta huhtikuuhun huimat 170%.

Suuri osa asiakasyrityksistämme koki siirtymän etätyöhön helppona. Smoothlyn palvelun kautta tulleet pikaviestintäalustat ovat helpottaneet myös asiakkaita, kun kahvihuonekeskustelut ovat luonnollisesti siirtyneet viestimuotoon Slack-kanaville tai vapaamuotoiseen Google Meet -kahvihetkeen.

Etätyö on ollut Smoothlylle tuttua jo vuosia.

Etätyö vapauttaa vapaa-aikaa

Etätyö toi mukanaan uusia, laatikon ulkopuolelta tulleita ajatuksia ja toimintatapoja työskentelyyn. Smoothlylla tämä on huomattu asiakkaiden delegoidessa enemmän uudenlaisia ja monipuolisempia työtehtäviä. Etätyön positiivisina vaikutuksina on huomattu työtehon ja keskittyneisyyden kasvu, ja ajan vapautuminen työn ulkopuolisille asioille. Tehtäviä on ollut jopa helpompi delegoida eteenpäin etänä, ja yritykset ovat voineet rauhassa keskittyä viemään omaa liiketoimintaansa eteenpäin. Oman työn hallinta on helpottunut, kiire vähentynyt ja aikaa on jäänyt enemmän perheelle tai harrastuksille.

Tänä päivänä elämän eri alueet sujuvat mutkattomasti verkossa. Digitaalisuus ja sen tuomat työkalut ovat lyhyessä ajassa kehittyneet valtavasti, ja vaikutukset näkyvät jokaisella elämämme osa-alueella. Nyt jos koskaan on viimeistään aika hypätä digitalisoitumisen kelkkaan ja lasketella kohti tehokkaampaa ja aikaa säästävämpää elämää. Smoothlyn digitaalisen työskentelyn ammattilaiset auttavat mielellään arjen etätyöskentelytavoissa!

Etätyösanastoa:

Hybridimalli: Hybridityössä työskennellään osittain etänä, osittain lähityössä. Etätyömalli, joka on helppo ottaa käyttöön ja ylläpitää monessa työympäristössä.

Etätyömalli: Työskentely tapahtuu kotona, kahvilassa, mökillä tai ulkomailla. Mahdollistaa liikkuvan ja paikkavapaan työskentelyn. Smoothlyn verkosto työskentelee täysin käyttäen etätyömallia.

 

Jo sadat yritykset hyödyntävät Smoothlya markkinoinnin tukena. Kokeile nyt joustavasti sisältöjen tuottamista ilman irtisanomisaikaa.

Aloita kokeilujakso