Proaktiivinen sisältömarkkinointi – ole asiakastasi askeleen edellä

Sisältöstrategia on avain menestykselliseen sisältömarkkinointiin.

Ostoprosessi on monivaiheinen polku, jossa yrityksen on oltava askeleen tai kaksi asiakasta edellä. Kartoittamalla ihanneasiakkaan, pitämällä yllä vuorovaikutusta ja seuraamalla asiakkaan käyttäytymistä tuotat sisältömarkkinointia, joka tuottaa lisäarvoa lukijalle.

Ihanneasiakkaalle sisältömarkkinoinnin kohdentaminen ja tarvekartoitus

Kuka oikeastaan on asiakkaasi ja millä tavalla hän käyttäytyy? Ihanneasiakas eli ratkaisullesi potentiaalisin asiakas kannattaa rakentaa hyvinkin tarkkaan. Määrittele ikä, ammatti ja toimiala, mikä motivoi asiakasta ja millä markkinoinnin alustoilla hän viettää eniten aikaa. Keskustele ihanneasiakkaallesi hänelle sopivalla kielellä ja mielikuvilla, sekä luo luottamusta ja vahvista sidettä yrityksesi ja asiakkaasi välillä.

Tarvekartoitus on myyntiprosessin vaihe, jossa on tärkeää kuunnella asiakasta. Yrityksen tuotteen tai palvelun tulisi vastata asiakkaan tarpeita ja tarjota ratkaisua asiakkaan ongelmaan. Asiakkaan tarpeita voi selvittää kuuntelemalla ja kysymällä, rakentamalla kyselyitä ja analysoimalla somealustojen ja verkkosivujen dataa. Asiakkaat arvostavat personoitua ostokokemusta, joten kohdennettu tarvekartoitus luo luottamusta yrityksesi ja asiakkaan välille. Jos markkinointi kohdistuu vääränlaiselle yleisölle, ei yritys saavuta voittoa ja rahaa valuu hukkaan. 

Kohdenna sisältömarkkinointi unelma-asiakkaallesi.

Asiakkaan ostopolku

Potentiaalisen asiakkaan ostopolku on matka halusta tai tarpeesta itse ostopäätöksen tekemiseen. Ostopolun tulisi edetä saumattomasti vaiheesta toiseen, jolloin asiakkaalla on helposti saatavilla tarvittavat asiat. Ostopolku voidaan jakaa kolmeen osaan:

  1. Tutustuminen. Alkuvaiheessa asiakas tiedostaa tarpeen, jolloin yrityksesi tarjoaman ratkaisun tulee olla hyvin esillä esimerkiksi hakukoneiden tuloksissa tai maksetulla mainonnalla.
  2. Sitoutuminen. Seuraavana asiakas harkitsee ja vertailee eri palveluita tai tuotteita. Yrityksesi sisällöissä ja sosiaalisessa mediassa olisi hyvä olla laajasti sisältöä, jotka tukevat asiakkaan ajattelua ja tarjoavat konkreettisia hyötyjä. 
  3. Päätös. Jotta asiakas tekee päätöksen ostaa tuotteita tai palveluita, täytyy asiakasta tukea päätöksessään. Tässä ostopolun vaiheessa on tärkeää tehdä päätöksen teosta suoraviivaista ja helppoa tarjoamalla selkeitä tapoja ottaa yhteyttä ja tuottamalla päätöksentekoon tarpeellisia sisältöjä.

 

Smoothly tarjoaa kaikki tarvittavat sisällöntuotannon osat samassa palvelussa läpinäkyvällä kuukausimaksulla, jotta voit säästää aikaa, rahaa ja energiaa markkinoinnin parissa.

  • Tutustu palveluumme. Täältä voit lukea esimerkkejä tehtävistä ja sisällöistä, joita voit delegoida Smoothlyn sisällöntuottajille.
  • Usein kysytyt kysymykset. Täältä löydät kattavat vastaukset askarruttaviin kysymyksiin, tai voit olla suoraan yhteydessä meihin.

Jo sadat markkinoijat hyödyntävät Smoothlyn digitaalista palvelualustaa markkinoinnin tukena. Kokeile nyt joustavasti sisältöjen tuottamista ja markkinoinnin rutiinien delegointia ilman irtisanomisaikaa.

Aloita kokeilujakso