Kuinka delegoida blogit ja sisällöntuotanto?

Siinä missä sosiaalinen media toimii enemmän ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen, voidaan blogissa syventyä näihin teemoihin tarkemmin. Blogi toimii julkaisualustana, kun haluat kertoa esimerkiksi omista tuotteistasi ja palveluistasi. Yrityksesi toimintaan ja toimialaan liittyvät blogiartikkelit ovat hyvä keino lisätä liikennettä verkkosivuillesi.

Smoothlyn sisällöntuottaja hoitaa markkinoinnin rutiinitehtävät, kuten blogiartikkelien kirjoittamisen puolestasi. Yhteistyön alussa sisällöntuottajasi laatii sisältökalenterin ja pitää sitä ajantasalla koko yhteistyön ajan. Sisällöntuottaja kirjaa kalenteriin ylös blogiartikkelien julkaisuajankohdat esimerkiksi 1-2 kirjoitusta / kuukausi. 

Blogiartikkelin delegointi tapahtuu neljän vaiheen kautta: ideointi, tekstin kirjoittaminen ja tarkistus, julkaisu sekä markkinointi. 

Smoothlyn sisällöntuottajatiimi kirjoittaa yrityksesi blogiartikkelit.

1. Aiheiden ideointi ja delegointi

Jos sinulla on mielessäsi valmiita julkaisuaiheita, voit delegoida niitä sisällöntuottajallesi, joka vastaa artikkelin kirjoittamisesta. Sisällöntuottajasi voi myös auttaa sinua aiheiden ideoinnissa. Pidä sisällöntuottajasi kanssa suunnittelupalaveri, jossa ideoitte aiheita esimerkiksi avainsana-analyysiä hyödyntäen. Aiheideat kannattaa kirjoittaa kategorioittain muistiin, jolloin niitä voi hyödyntää tulevissa artikkeleissa.

2. Tekstin kirjoittaminen ja viimeistely

Sopikaa aihe ja aikataulu, jonka puitteissa sisällöntuottaja kirjoittaa blogiartikkelin luonnoksen. Voit antaa sisällöntuottajallesi muistilistan tai linkittää muuta materiaalia kirjoittamisen tueksi esimerkiksi käytettävistä avainsanoista tai käsiteltävistä teemoista. Sisällöntuottaja on kirjoitustyön ammattilainen, joka pystyy kirjoittamaan artikkelin, vaikka toimiala ei olisi hänelle tuttu. Hän voi perehtyä alaan esimerkiksi uutisten, blogien ja muiden sisältöjen kautta. 

Blogiluonnoksen määräaika kannattaa asettaa riittävän aikaisin ennen julkaisuajankohtaa, jotta ehdit lukea ja antaa palautetta kirjoituksesta. Tässä vaiheessa sinun tulee tarkistaa, että kirjoitustyyli on sopiva, faktat täsmäävät ja aihetta on käsitelty riittävän syvällisesti. Voit lisätä tekstiin omia näkemyksiäsi, joilla välität asiantuntijuuttasi lukijalle. Anna myös sisällöntuottajallesi palautetta, jotta hän tietää, mikä tekstissä on hyvää ja mihin kiinnittää huomioita seuraavissa kirjoituksissa.

Smoothlyn sisällöntuottaja kijoittaa yrityksesi blogiartikkelit.

3. Artikkelin julkaisu

Usein ensimmäisten blogiartikkeleiden julkaisujen viimeistelyyn menee enemmän aikaa, mutta kun toimiala tulee tutuksi ja sopiva kirjoitustyyli ja näkökulma löytyy julkaisut valmistuvat yllättävän nopeasti. Siksi ensimmäisiin julkaisuihin kannattaa käyttää riittävästi aikaa, jotta delegointi sujuu jatkossa jouhevammin. 

Kun ensimmäistä blogiartikkelia työstetään, varmista, että sisällöntuottajalla on pääsy julkaisualustalle ja muihin tarvittaviin työkaluihin esimerkiksi brändiohjeistukseen ja kuvapankkiin. Sisällöntuottajasi voi valita kuvat, asettaa avainsanat ja kategoriat sekä optimoida tekstit hakukoneisiin, ja hyväksyttää ne sinulla ennen julkaisua.

4. Artikkelin markkinointi

Kun blogiartikkeli on julkaistu halutaan tietysti, että ihmiset löytävät sen pariin. Blogiartikkelista kannattaa tehdä nosto saatesanoin sosiaalisen median kanaviin ja linkittää se asiakkaillesi lähetettävään uutiskirjeeseen. Voit pyytää sisällöntuottajasi apua blogiartikkelin markkinointiin tai vastaavasti delegoida somepostaukset ja uutiskirjeet hänelle.

Takaisin tukiartikkeleihin