Kuinka delegoida tehtäviä Smoothly-tiimille?

Smoothlyn sisällöntuottajatiimi vastaa markkinoinnin rutiinitehtävistä. Työtehtävien delegointi vapauttaa arvokasta aikaa muihin työtehtäviin ja näin ollen vie liiketoimintaa eteenpäin. Delegointi on tärkeää varsinkin silloin, kun tehtävä ei kuulu työnkuvaasi, suorittamiseen annettu aika ei riitä tai tehtävä tuntuu haastavalta. Rutiininomaisten, oman osaamisalueen ulkopuolella olevien tehtävien delegointi vaatii rohkeutta ja luottamusta, mutta on kuitenkin tärkeä taito yrityksen menestymisen kannalta. Kaikkea ei tarvitse eikä kuulu tehdä itse.

Voit delegoida esimerkiksi näitä markkinoinnin tehtäviä:

  • Sosiaalisen median päivitys ja vuorovaikutus
  • Maksulliset sosiaalisen median kampanjat
  • Sisältökalenterin luominen ja päivittäminen
  • Sisältöjen ideointi
  • Artikkeleiden, tiedotteiden ja blogitekstien kirjoittaminen
  • Uutiskirjeet
  • Tekstien oikoluku
  • Verkkosivujen päivittäminen

Voitte sopia delegoinnin tavoista ja tehtävistä yhdessä Smoothly-tiimisi kanssa. Työtehtävien delegointi onnistuu valitsemallasi tavalla esimerkiksi viikoittaisen palaverin yhteydessä, tai vaikkapa sähköpostitse ja viesteillä. Voit delegoida työtehtäviä Smoothly-tiimillesi omien tarpeidesi mukaan – voimme aina lisätä yhteistyöhön uusia assistentteja tai sisällöntuottajia työmäärän kasvaessa.

Takaisin tukiartikkeleihin