Sisältömarkkinointi luo pohjan luottamukselle

Sisältömarkkinointi perustuu luottamuksen rakentamiseen asiakkaan kanssa.

Sisältömarkkinointi vahvistaa asiantuntijuutta, rakentaa yhteyttä yrityksen ja asiakkaan välille ja luo pohjan luottamukselle. Kun ihanneasiakas on tunnistettu, on helpompi lähteä rakentamaan kiinnostavaa ja monipuolista sisältöä. Sisältömarkkinointi vakuuttaa asiakkaan tuotteesta tai palvelusta jo ennen ostohetkeä, ja saa asiakkaan luottamaan yrityksesi tarjoamaan. Sisällöt tulee suunnitella tiedostaen asiakkaiden .

Tällaista sisältöä asiakkaat haluavat

  1. Informatiivinen ja rehellinen lähestymistapa ovat hyvät perustat kaikelle sisällölle.
  2. Kuten hyvät elokuvat ja kirjat, kerro asiakkaallesi tarinaa, joka koukuttaa lukemaan lisää. Herätä tunteita.
  3. Erotu massasta persoonallisella sisällöllä ja omalla viestinnän tone of voicella. Mieti, millä tavalla asiakkaasi keskustelevat kanssasi.
  4. Tee asiakkaille mahdollisimman helpoksi edetä tutustumaan lisää hyödyntämällä CTA-kehotuksia kaikissa sisällöissä kuten ländäreissä, somejulkaisuissa, blogiartikkeleissa ja uutiskirjeissä.

 

Sisältömarkkinointi sisältää myös vuorovaikutusta asiakkaan kanssa.

Vuorovaikutus asiakkaan kanssa

Vuorovaikutus on tärkeässä roolissa positiivisen mielikuvan luomisessa. Helposti lähestyttävän, avoimen ja läsnäolevan yrityksen on helpompi sekä luoda uusia asiakassuhteita että ylläpitää jo olemassa olevia.

Kuten ihmisten halut ja tarpeet, saattaa unelma-asiakkaasikin ajatukset muuttua ajan saatossa. Jotta yrityksesi pysyy relevanttina, kehitä unelma-asiakkaalle suunnattuja sisältöjä ajankohtaisiksi. Avaa keskustelu asiakkaan kanssa, ole läsnä, vuorovaikuta sosiaalisessa mediassa, rakenna selkeitä ja informatiivisia sisältöjä, luo merkityksellisiä kokemuksia ja anna lisäarvoa asiakkaan elämään. Onnistunut asiakaskokemus tukee liiketoimintaa ja vie sitä eteenpäin.

Smoothly tarjoaa kaikki tarvittavat sisällöntuotannon osat samassa palvelussa läpinäkyvällä kuukausimaksulla, jotta voit säästää aikaa, rahaa ja energiaa markkinoinnin parissa.

  • Tutustu palveluumme. Täältä voit lukea esimerkkejä tehtävistä ja sisällöistä, joita voit delegoida Smoothlyn sisällöntuottajille.
  • Usein kysytyt kysymykset. Täältä löydät kattavat vastaukset askarruttaviin kysymyksiin, tai voit olla suoraan yhteydessä meihin.

Jo sadat markkinoijat hyödyntävät Smoothlyn digitaalista palvelualustaa markkinoinnin tukena. Kokeile nyt joustavasti sisältöjen tuottamista ja markkinoinnin rutiinien delegointia ilman irtisanomisaikaa.

Aloita kokeilujakso