Markkinointiviestintä on pelaamista mielen kanssa

Markkinointiviestintä on pelaamista mielen kanssa.

Tuote tai palvelu voi olla kerrassaan loistava, mutta jos kukaan ei ole koskaan kuullutkaan siitä, se ei menesty markkinoilla. Markkinointiviestintä on pelaamista mielen kanssa, sillä sen avulla pyritään muokkaamaan ihmisen ajattelua niin, että hän toimii halutulla tavalla.

Tyypillisesti markkinointiviestinnän tavoitteena on saada asiakas ostamaan. 

Mikä ihmeen markkinointiviestintä?

Markkinointiviestintä on yksi markkinoinnin osa-alue, johon sisältyy myynti, mainonta, tiedotus- ja suhdetoiminta sekä myynninedistäminen. Markkinointiviestinnän avulla rakennetaan mielikuvaa yrityksestä ja sen tarjoomasta. Markkinointiviestintä on taktinen työkalu, jonka avulla vaikutetaan kohderyhmän ajattelutapaan ja toimintaan. Kaikessa yksinkertaisuudessaan markkinointiviestintä on olennainen osa yrityksen menestystä.

Markkinointiviestinnän osa-alueet

Myyntityö

Erittäin tehokas markkinointiviestinnän keino on henkilökohtainen myyntityö, jolla pyritään vaikuttamaan yrityksen kassavirtoihin ja luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita. Myyntityö voidaan kategorisoida toimipaikka-, puhelin- ja kenttämyyntiin. 

Mainonta

Mainonta on maksettua viestintää, jonka tarkoituksena on parantaa yrityksen näkyvyyttä. Mainonta koostuu kahdesta osa-alueesta: mediamainonnasta ja suoramainonnasta. Perinteisesti mediamainontaa on tehty televisio- ja radiomainoksina, mutta tänä päivänä suurin osa maksetun mainonnan sisällöistä on tuotettu sosiaalisen median kanavissa. Suoramainonnassa puolestaan on kyse esimerkiksi tietylle alueelle kohdistetuista postin mukana jaettavista mainoslehtisistä tai sähköpostiosoitteen perusteella kohdennetuista uutiskirjeistä.

Markkinointiviestinnän suhdetoiminta tehostaa liiketoiminnan kasvua.

Tiedotus- ja suhdetoiminta

Tällä markkinointiviestinnän osa-alueella pyritään kehittämään yrityksen imagoa. Ulospäin tehdyllä tiedotus- ja suhdetoiminnalla halutaan vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin ja edistää mahdollisimman positiivisen yritysmielikuvan luomista. Tyytyväinen asiakas on myös loistava suosittelija. Sisäisesti positiivista mielikuvaa rakennetaan kattavalla perehdytyksellä ja henkilöstöeduilla.

Myynninedistäminen

Nimensä mukaisesti myynninedistämiseen sisältyvät kaikki ne toimenpiteet, joilla edistetään yrityksen myyjien ja jälleenmyyjien halua myydä tuotetta tai palvelua. Sen tavoitteena on myös lisätä asiakkaan ostohalua.

Markkinointiviestinnän ABC

1. Varmista brändin tunnettavuus

Jotta potentiaalinen asiakas tunnistaa tuotetta tai palvelua koskevat markkinointiviestit yrityksesi lähettämiksi, on tärkeää kiinnittää huomiota yrityksesi ulkoasuun. Jos yritykselläsi ei ole vielä brändiohjeistusta, on nyt aika laatia sellainen! Brändiohjeistukseen on koottu yrityksesi ulkonäkö: värit, fontit ja logot. Näitä elementtejä tulisi käyttää kaikissa yrityksesi markkinointimateriaaleissa, jotta ne ovat tunnistettavia myös asiakkaallesi. Ideaalitilanteessa asiakas yhdistää tietyt värit ja fontit suoraan sinun yritykseesi.

Brändin visuaalinen ilme lisää yrityksesi tunnettuutta.

Visuaalisen ilmeen lisäksi mieti, mikä on yrityksesi äänensävy. Sisältävätkö viestisi ripauksen huumoria tai viljeletkö murresanoja niin puheessa kuin tekstissä? Voit myös pitäytyä rennossa asiatyylissä, jos se tuntuu luontevimmalta. Tärkeintä on löytää kirjoitustyyli, joka sopii yrityksesi toimeenkuvaan parhaiten ja käyttää sitä kaikissa sisällöissä.

2. Kohdista markkinointiviestintä ydinpalvelusi ihanneasiakkaalle

Meillä jokaisella on omat ydinosaamisemme, joissa tunnemme olevamme kaikkein vahvimmillamme ja jotka tuottavat meille aitoa iloa. Vaikka olisit kiinnostunut monesta asiasta, keskity liiketoiminnassasi yhteen tai kahteen vahvuuteesi. Se lisää uskottavuutta myös asiakkaidesi silmissä.

Markkinointiviestintä kannattaa kohdistaa ydinpalvelusi ihanneasiakkaalle.

Jos palvelun rajaaminen tuntuu haastavalta, voit lähteä pohtimaan asiaa seuraavien kysymysten kautta: Keiden kanssa tekisit mieluiten töitä tai kuka tarvitsee palveluasi kaikista eniten? Määrittelemällä tarkasti ihanneasiakkaasi, pystyt kohdistamaan markkinointiviestinnän sisällön suoraan heille, jolloin viesti tuntuu henkilökohtaiselta. 

3. Tuota sisältöä tai hanki itsellesi sisällöntuottaja

Kun yritykselläsi on selkeä brändi, täsmennetty tuote tai palvelu ja haluttu kohderyhmä, puuttuu paletista enää sisällöntuotanto! Älä pelkästään julkaise yrityksen verkkosivuja ja jää odottelemaan, vaan tuota uutta sisältöä säännöllisesti eri kanavissa. Voit kirjoittaa blogia, tehdä some-postauksia, laatia uutiskirjeitä tai aloittaa vaikkapa oman podcastin! Mikä on sinun juttusi?

Jos aloittaminen tuntuu hankalalta, uusia ideoita on vaikea keksiä tai oma aika on kortilla – voit ulkoistaa markkinointiviestien tekemisen osaavalle sisällöntuottajalle. Sisällöntuottaja on sisällöntuotannon ammattilainen. Hän on tottunut ideoimaan, kirjoittamaan ja suunnittelemaan visuaalista materiaalia päivittäin. Sisällöntuottajalla on kattavasti kokemusta eri toimialoista, joten hän ohjaa sinua oikeiden kanavien pariin ja tuottaa ihanneasiakasta puhuttelevaa sisältöä.

Kuinka valitset sopivan sisällöntuottajan? Lue myös vinkkimme sisällöntuottajan valintaan!

  • Tutustu palveluumme. Täältä voit lukea esimerkkejä tehtävistä ja sisällöistä, joita voit delegoida Smoothlyn sisällöntuottajille.
  • Smoothly sisältönäytteitä. Tutustu täältä, millaisia sisältöjä Smoothlyn palvelulla tuotetaan sisältöesimerkkien avulla.
  • Usein kysytyt kysymykset. Täältä löydät kattavat vastaukset askarruttaviin kysymyksiin, tai voit olla suoraan yhteydessä meihin.

Jo sadat yritykset hyödyntävät Smoothlya markkinoinnin tukena. Kokeile nyt joustavasti sisältöjen tuottamista ja markkinoinnin rutiinien delegointia ilman irtisanomisaikaa.

Aloita kokeilujakso