Henri Hämäläinen

Contribyten Henri Hämäläinen delegoi markkinointiviestinnän tehtävät Smoothlylle.

Contribyte on asiantuntijaorganisaatio, ja tuotekehityksen kumppani, joka valmentaa jo 10 vuoden kokemuksella yli 500 yrityksen tuote- ja palveluorganisaatioita sekä näiden tiimejä rakentamaan voittavia tuotteita.

Haaste

Contribyte haki erityisesti markkinointiin ja sen koordinointiin apua. Heillä ei ole nimettyä markkinointitiimiä, jolloin monet päivittäin suoritettavat markkinointiviestinnän tehtävät ovat jääneet ydintiimin ja johdon harteille. Tiimiläisillä on paljon omia asiakkaita ja asioita hoidettavana, jolloin on ollut haastavaa saada tarpeellisia sisältöjä ulos ja pidettyä eri digitaalisen markkinoinnin kanavat säännöllisesti pyörimässä.

Ratkaisu

Smoothlyltä yhdistettiin sisällöntuottajatiimi vastaamaan markkinoinnin tehtävistä. Aloituspalaverissa laadittiin selkeät käytännöt viestintään, delegointiin ja työkalujen ja salasanojen turvalliseen jakamiseen, jotta tiimi voi suorittaa markkinointiviestinnän tehtävät rutiininomaisesti. Contribyte pääsi delegoimaan tehtäviä heille jo tutuilla työkaluilla välittömästi.

Tulokset

Contribyten kuukausittaiset kävijämäärät ovat kasvaneet yhteistyön aikana 300%, joiden joukossa on myös palveluiden uusia vierailijoita. Markkinoinnin ja sosiaalisen median presenssi on jatkuvasti aktiivista ja he saavat säännöllisesti sisältöjä ulos eri kanavissa, mikä on kasvattanut seuraajamääriä moninkertaisesti.

Kokemukset

Huoli markkinoinnin säännöllisestä suorittamisesta on vähentynyt, kun yritys on saanut palvelun kautta säännöllisen seurannan ja markkinoinnin suorittaminen pyörii. Contribyte suosittelee Smoothlyä yrityksille, joilla on tarve kustannustehokkaalle ja joustavalle palvelulle, ja joilla ei oma aika riitä markkinoinnin tehtävien säännölliseen toteuttamiseen.